30/3: WATER AANGESLOTEN

Op zaterdag 30 maart wordt het water weer aangesloten. Dus is het belangrijk dat alle watermeters voor die datum zijn aangesloten. Sluit uw meter dus tijdig weer aan. We beginnen 30 maart in de ochtend om de waterdruk erop te zetten. Dat gaat stapsgewijs. Het is dus niet precies aan te geven hoe laat de waterdruk op niveau is, op de verschillende delen van ons complex. Let op dat er geen kranen openstaan in uw huisje of op uw tuin.
Als u ondersteuning wilt bij lekkages op het terrein of uw tuin (niet binnen de huisjes) dan kunt u bellen met het nummer dat in de tuinmededelingen staat.

Ook heel belangrijk: uw waterkraan goed door laten lopen voordat u het water gaat drinken! De leidingen zijn niet gebruikt en open geweest, door het verwijderen van de watermeters. Daardoor kunnen bacteriën in de leidingen ontstaan. Mocht u een kapotte watermeter of keerklep hebben, dan kunt u dat bij onze Watercommissie melden.

BIODIVERSITEIT IN BEELD


Graag nodigen we je uit voor de opening van de tentoonstelling “Biodiversiteit in Beeld“. Op 10 juni 2019 was de start van het project om alle flora en fauna in Ons Buiten en de Tuin van Noord te gaan inventariseren.
De commissie Biodiversiteit heeft de afgelopen 4 jaar met vele tuinders en specialisten samengewerkt.
Naast deze inventarisatie was het doel tuinders bewust te maken wat er allemaal groeit en bloeit in de tuin en op ons complex. Het programma bestond uit workshops en rondleidingen. Er werd uitgelegd hoe waardevol onze groene omgeving, hoe we deze omgeving kunnen behouden en hoe wij de biodiversiteit kunnen vergroten.

Nu willen we graag de resultaten met jullie delen. In onze tentoonstelling kunnen jullie de resultaten lezen en zien. Gezien we de opening van deze tentoonstelling combineren met de nieuwjaarsreceptie van Tuinvereniging Ons Buiten heffen we ook gelijk het glas op een prachtig en biodivers 2024!

Datum: Zaterdag 6 januari 2024 om 12.45 uur.
Plaats: Verenigingsgebouw Tuinvereniging Ons Buiten, Joop Vervoornpad 16, 2316 EP Leiden

Digitalis -Vingerhoedskruid

Zaterdag 28 oktober: ACTIE STEENBREEK


Op zaterdag 28 oktober gaan we tegels lichten en Ons Buiten verder vergroenen. Je kunt die zaterdag bij de commissie Natuurlijk Tuinieren twee stoeptegels ruilen voor een gratis biologisch fruitstruikje.


De Actie Steenbreek is van 10:30 – 11:30 bij de kantine van Ons Buiten. Je kunt je tegels kwijt naast de kantine en je fruitstruikje ophalen bij de serre van de kantine. OP = OP

Een bloeiende lente plant je in de herfst!


Niet voor niets houden we daarom op zaterdag 28 oktober de actie Steenbreek! Het najaar is immers het ideale moment om te planten. In de herfst is de bodem nog relatief warm, maar ook vochtig. Daardoor kunnen de planten voor de winter goed wortelen en in ‘slaapstand’ gaan. Wanneer het voorjaar aanbreekt kan de groei direct beginnen en geniet je al snel van een groene en bloeiende tuin.
Om Ons Buiten verder te vergroenen en de groene oase, die onze vereniging nu al is, te verduurzamen krijg je voor minimaal twee stoeptegels gratis één biologisch fruitstruikje. Je mag natuurlijk zoveel tegels inleveren als je wilt, de container staat er klaar voor.
De biologische fruitstruikjes zijn opgekocht door Land van ons in Wassenaar. Zij hebben het stuk land, waar de struikjes biologisch geteeld zijn, gepacht. Ze gaan daar op een verantwoorde manier voedsel verbouwen. Dus zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen maar juist door samen te werken met de natuur. Ze willen de komende jaren een grote diversiteit aan lekkere en voedzame groenten, fruit,
bloemen en kruiden telen, waarmee ze bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem en herstel van bodem en biodiversiteit.
Dit Land van ons is ongeveer tien kilometer fietsen van Ons Buiten en de moeite waard om eens een keer te gaan bekijken en inspiratie op te doen. Zeker nu het steeds duidelijker wordt hoe het gif dat in de gangbare kweek nog steeds gebruikt mag worden en daarom bij de tuincentra nog volop in de plantjes zit, de bijen doodt. Meer informatie hierover lees je in de bijenserie die in het voorjaar van 2022 in de tuinmededelingen is verschenen.
Als je er zaterdag 28 oktober op tijd bij bent, heb je voor je fruitstruikje nog de keuze uit een kruisbes, taybes, framboos, doornloze braam, jostabes, rode bes of zwarte bes. Misschien nemen we een paar bosbesstruikjes mee, maar die houden van zure grond en op onze vette klei geven ze niet veel vrucht.
En OP = OP


Commissie Natuurlijk Tuinieren


natuurlijktuinieren@onsbuitenleiden.nl

Van ingeleverde stenen is al een insectenhotel gemaakt

Tel de Libel!


Tel de Libel! Doe mee met de Landelijke Libellentelling (zie ook: www.vlinderstichting.nl/libellentelling)

Wanneer is de telling en hoe vaak moet je tellen?

De libellentelling 2023 start op vrijdag 9 juni tot en met zondag 11 juni.

Elke telling wordt op prijs gesteld. Je mag dus zo vaak tellen als je wilt! Eén keer tellen is al voldoende om mee te doen. Maar je kan ook 2, 3 of 10 keer tellen in je tuin. Ook nul libellen in de tuin telt als een telling.

Waarom moet je tellen?

Nederland is een echt libellenland: er komen hier ongeveer 65 soorten libellen voor. Door het verdwijnen van natuur, klimaatverandering en watervervuiling staan veel libellensoorten onder druk. Tijdens de Libellentelling peilen we hoe het gaat met de verschillende soorten in onze tuinen.

Telling doorgeven

Jouw resultaten kan je doorgeven via tuintelling.nl. Zodra het evenement live gaat, kan je hier jouw telling(en) doorgeven.

Hoe gaat de Libellentelling in zijn werk?

  • Kies een zonnig moment, want dan laten de meeste libellen zich zien.
  • Ga bij de vijver zitten en noteer gedurende 15 minuten alle libellen die je ziet.
  • Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan kan het zijn dat je libellen twee keer telt. Geef dus alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Voorbeeld: je ziet eerst 3 watersnuffels tegelijk. Tien minuten later zijn er weer 2 watersnuffels. Dan geef je door: 3 watersnuffels.

Zie je later op de dag of op een van de andere teldagen weer libellen? Dan kan je die doorgeven via een nieuwe telling.

Geen vijver in je tuin, maar wel libellen? Als je bij water in de buurt woont, willen libellen die daar vliegen ook je tuin wel eens bezoeken. Deze libellen tellen ook mee voor de Libellentelling. Zolang ze maar in jouw tuin zitten.

Tuintelling: https://www.tuintelling.nl/soortenboek/libellen

DE BIODIVERSITEITCOMMISSIE

Grote Leidse planten, stekjes en zaden ruilbeurs


Op zondagmiddag 30 april, van 12.00 tot 14.00 uur, wordt er in het verenigingsgebouw van Ons Buiten, een grote planten, stekjes en zaden ruilbeurs georganiseerd. Iedereen die iets plantaardigs te ruilen heeft of iets zoekt is van harte welkom.
Heb je niks te ruilen? Dan kan je ook een kleine vergoeding in de
pot doen. Waarom nu? Omdat het najaar en het voorjaar de beste tijd is om vaste planten te scheuren. Hè scheuren? Bij het scheuren van vaste planten wordt de plant allereerst opgegraven. Wanneer dit gebeurd is, wordt hij verdeeld in meerdere kleine stukjes. Het hart van de plant wordt doorgaans weggegooid, omdat dit het oudste gedeelte is. Dit deel kan uitgeput zijn/raken. Het verdelen van de kluit gaat het makkelijkste door de schop in het midden te zetten en hard te drukken.

Sommige kluiten zijn erg vast. Zo heb ik voor mijn Agapanthus de zaag gebruikt. Alle vaste planten en kuipplanten die een kluit vormen kun je scheuren. Let op! Planten die een struikje vormen zoals Tijm, Rozemarijn Lavendel e.d. kun je niet scheuren. Dus kijk of de plant echt een kluit vormt en ingeval van twijfel zoek de plant even op internet.
Veel “scheur” plezier en tot zondag 30 april.


De activiteitencommissie

Stekjes

SCHUTTINGEN en TEGELS

We zien in het voorjaar weer veel mensen sjouwen met stenen en met schuttingdelen naar hun tuin. Ons Buiten is een open tuinvereniging en daarom zijn per tuin slechts twee schuttingen toegestaan. Hier en daar staan er nog uit vroeger tijden meer schuttingen maar daarvoor geldt een uitsterf-beleid.
Het zetten van extra schuttingen is in strijd met onze bouwvoorschriften en leidt tot sancties. Bij bouwplannen of aanvallen van timmerlust altijd eerst het bestuur raadplegen. Er is veel mogelijk, maar wel binnen de regels. Nog even ter herinnering, de regels van onze vereniging zijn als volgt:
-Maximaal 2 schuttingen van 1.80 lang en hoog, dus maximaal 3.60 meter lang.

Verharding

Op Ons Buiten geldt dat er rond het huisje maximaal 10 m2 verhard mag worden (zie de bouwvoorschriften). Tegels verdrijven het groen in de tuinen. Dit heeft nadelige gevolgen: hemelwater kan bij forse hoosbuien niet weg zakken in de grond. Hierdoor kunnen sloten overstromen. En door de verstening neemt ook de biodiversiteit af: een versteende tuin heeft nu eenmaal niets te bieden aan vogels, vlinders en andere dieren.

Een takkenwal is een alternatief voor een schutting.