Onze vogels

Zoals je ziet, hebben al aardig wat vogels zich laten zien en horen. Door op de naam te klikken, kom je op de website van de Vogelbescherming Nederland en vind je allerlei informatie over de vogelsoort.

Als je een vogel ziet die nog niet op de lijst staat, geef het door via onsbuiteninfo@gmail.com.

Blauwe reiger

Boomkruiper

Ekster

(Vlaamse) Gaai

Goudhaan

Grasmus

Groene specht

Groenling

Grote barmsijs

Grote bonte specht

Grote Canadese gans

Grote gele kwikstaart

Halsbandparkiet

Houtduif

Houtsnip

Kauw

Keep

Kleine mantelmeeuw (overvliegend)

Knobbelzwaan

Koolmees

Kuifmees

Merel

Ooievaar (overvliegend)

Pimpelmees

Putter

Ransuil

Roodborst

Sijs

Slechtvalk

Sperwer

Spreeuw

Staartmees

Turkse tortel

Vink

Vuurgoudhaan

Waterhoen

Waterral

Wilde eend

Winterkoning

IJsvogel

Zanglijster

Zilvermeeuw (overvliegend)

Zwarte kraai

Zwartkop