Tuincontrole

Een doel van de Tuincontrolecommissie is dat de tuinen op Ons Buiten er aangenaam uit zien, zonder onbeheerde tuinen, rommel en oude troep.

Ook in 2023 loopt de Tuincontrole commissie weer 5x een ronde langs alle tuinen. Zij bekijken dan of de tuin goed onderhouden is. Hierbij kijkt de commissie bijvoorbeeld of de veur vrij is van onkruid of andere planten, of de heg gesnoeid is en er geen onkruid onder groeit en de algehele staat van onderhoud. Ook mag er geen brandbaar materiaal tussen huisjes zijn opgeslagen en zijn er regels voor gasflessen (zie Tuin-ABC).
Wanneer de commissie vindt dat er iets niet in orde is, geeft zij dat aan met een kaart, waarop dat aangekruist is. Een voorbeeld staat bij de tekst van de Tuincontrolecommissie elders op deze website.