Bouwen op de tuin

Ons Buiten ligt op gemeentelijk terrein met de bestemming OPENBAAR GROEN. Op de tuinen van Ons Buiten met een huisje mag beperkt gebouwd worden, op tuinen zonder huisje mag helemaal niet worden gebouwd.

Een tuinder is verplicht zijn of haar plannen door te spreken met de Bouwcommissie. Dit kan op het spreekuur van het bestuur of met een email naar bouwcommissie@onsbuitenleiden.nl.

Een tuinder mag pas bouwen na goedkeuring van de plannen door de Bouwcommissie en waar nodig met een Omgevingsvergunning van de gemeente.

Voorschriften en procedures voor het bouwen in de tuin:

Als je wilt bouwen heb je een omgevingsvergunning nodig van gemeente Leiden. De Bouwcommissie helpt je bij het invullen van de aanvraag en het maken van de bouwtekeningen. Ze toetst het bouwwerk aan het de Bouwvoorschiften van de Leidse Bond van Amateurtuinders. Dat is het kader waarbinnen de gemeente Leiden toestaat op de volkstuinen te bouwen. Zo zorgt de Bouwcommissie ervoor dat de hele procedure vlot wordt doorlopen en je zo snel mogelijk met de werkzaamheden kan beginnen.

Zonder omgevingsvergunning mag je niet bouwen. Doe je dit toch dan spreken we van een illegaal bouwwerk en loop je het risico dat het op jouw kosten verwijderd moet worden.

Let op! Op tuinen zonder huisje mag niet worden gebouwd (zgn. kale tuinen).