De Tuincontrolecommissie

De Tuincontrolecommissie bezoekt ± vijf keer per seizoen alle tuinen van Ons Buiten. We controleren het verzorgen van de tuin, de heg, de sloot en de veur.

We zijn een tuinvereniging: het onderhoud van de tuin gaat altijd voor, ook als u bezig bent met het huisje. Creëer je eigen paradijs en laat het verzorgen van je tuin altijd voorgaan.

De commissie maakt onderscheid tussen de tuin aan de ene kant en heg, veur, slootkant en sloot aan de andere kant.
Op de tuin kun je een moes-, sier- of natuurtuin hebben, je kunt dus geen bonen en bomen in de veur of sloot hebben. En ook geen natuurtuin in de heg.
Onderstaand formulier geeft aan hoe de tuincontrole verwacht hoe u uw tuin onderhoudt.

Met vriendelijke groet van de Tuincontrolecommissie.

Thal Jonas, tuinthal@gmail.com

 

 

 

 

 

TUINCONTROLE FORMULIER van ONS BUITEN
Datum: . . . . . . . . . . . . .
Als er drie nummers met een waarschuwingsteken erachter zijn aangevinkt, is het eindoordeel ‘slecht’. En dient u uw tuin binnen een maand op orde te brengen.
Als u twee keer achter elkaar het eindoordeel ‘slecht’ hebt gekregen, wordt u opgeroepen door het bestuur.
Bij vijf of meer waarschuwingstekens is het eindoordeel ‘zeer slecht’ en zal de tuincontrolecommissie meteen melding doen aan het bestuur.

1. Tuin
0 geen onkruid
0 hier en daar onkruid; wieden
0 inheems/ruig; sterk woekerende onkruiden verwijderen
0 verwilderd; dringend van onkruid ontdoen

2. Heg
0 in orde
0 niet gesnoeid; dus snoeien
0 hoek-heg niet conform de regels; moet 3 meter uit de hoek op 70 cm hoog gesnoeid zijn
0 te breed over pad; snoeien
0 vuil/onkruid onder heg verwijderen
0 sterk verwaarloosd; opknappen conform voorschriften

3. Boomtakken over pad
0 nee
0 ja; snoeien

4. Tuinnummer
0 aanwezig en zichtbaar
0 aanwezig maar slecht te vinden; beter zichtbaar maken
0 afwezig; zichtbaar aanbrengen

5. Rondom huisje
0 n.v.t. (geen huisje)
0 netjes
0 rommelig
0 verwaarloosd; opruimen

6. Veur
0 afwezig; moet worden hersteld bij opzegging tuin
0 netjes
0 begroeid; begroeiing verwijderen
0 er is gebouwd op de veur
0 verwaarloosd; herstellen

7. Sloot
0 schoon
0 begroeid; begroeiing verwijderen

8. Overige opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Eindoordeel
O goed O slecht O matig O zeer slecht; tuin oogt verwaarloosd/ongebruikt