De Tuincontrolecommissie

De Tuincontrolecommissie bezoekt ± vijf keer per seizoen alle tuinen van Ons Buiten.

We zijn een tuinvereniging: het onderhoud van de tuin gaat altijd voor, ook als u bezig bent met het huisje. Creëer je eigen paradijs en laat het verzorgen van je tuin altijd voorgaan.

De commissie maakt onderscheid tussen de tuin aan de ene kant en heg, veur, slootkant en sloot aan de andere kant.
Op de tuin kun je een moes-, sier- of natuurtuin hebben, je kunt dus geen bonen en bomen in de veur of sloot hebben. En ook geen natuurtuin in de heg.
Onderstaand formulier geeft aan hoe de tuincontrole verwacht hoe u uw tuin onderhoudt.

Met vriendelijke groet van de Tuincontrolecommissie.

Thal Jonas, tuinthal@gmail.com

Artikel Buitenpost voorjaar 2019:

WAT DOET DE TUINCONTROLECOMMISSIE?

De Tuincontrolecommissie bezoekt vijf keer per seizoen alle tuinen van Ons Buiten.  De Tuincontrolecommissie let op het onderhoud van de tuin in het algemeen, de heg, de slootkant, de sloot en de veur.

Ons Buiten is een tuinvereniging: het onderhoud van de tuin gaat altijd voor, ook als u bezig bent met bv het huisje.. Dus: creëer je eigen paradijs, maar laat het verzorgen en onderhouden van je tuin altijd voorgaan!

Op de tuin kun je een moes-, sier- of natuur-tuin hebben, maar er mogen geen planten en bomen in of direct grenzend aan de veur of sloot groeien. Minimale afstand bij nieuw te planten bomen of struiken 200 cm uit de sloot. De tuin dient er verzorgd uit te zien:
regelmatig gras maaien en onkruid verwijderen dus.

De heg moet netjes onderhouden zijn, zonder andere planten of struiken erdoorheen of eronder. Laanbomen moeten blijven staan. Het besluit van de Algemene Leden Vergadering (november 2017) over de hoogte en breedte van de heggen : “De maximale hoogte van de heg (gemeten over 75 % van de lengte van de heg van een tuin) wordt bepaald door 3 keer verspreid over het jaar de heg te knippen op 80 cm, de breedte is zodanig dat de heg niet over het asfalt van de paden reikt. Over 25% van de lengte van de heg geldt een vrije hoogte om de ingang te markeren of ter hoogte van het huisje. Overgangsbepalingen voor tuinders die voor 1 januari 2018 lid waren: De hoogte van de heggen is vrij, maar wel netjes onderhouden, dit ter beoordeling van de tuincontrolecommissie. De breedte is zodanig dat de heg niet over het asfalt van de paden reikt. De heggen op de hoeken van de paden zijn maximaal 70 cm hoog over 3 meter gemeten naar beide zijden vanuit het hoekpunt, dit voor de veiligheid van kinderen en rolstoelgebruikers. Bij overdracht wordt de heg terug gebracht door een knipploeg van de vereniging tot de hoogte van 80 cm”.

De veur aan de rechterkant van uw tuin, gezien vanaf het pad, moet schoon zijn: aflopend naar de sloot en geen begroeiing hebben, zodat het water probleemloos kan wegstromen.

Brandgevaar. Tussen huisjes mag geen brandbaar materiaal liggen. Bij een brand van een huisje kan het vuur overslaan naar de buren.

De slootkant moet in het najaar (voor 15 oktober) vrij gemaakt worden van begroeiing die over (en/of in) het water hangt. Takken tot 2,5 meter boven het water moeten worden afgezaagd. De sloot zelf moet altijd goed kunnen doorstromen. Alle ‘rommel’ moet steeds uit de sloot verwijderd worden.  Er mag niet meer dan 1/3 deel waterplanten aanwezig zijn. Ook hier is de peildatum 15 oktober. Waterplanten moet je zelf verwijderen en kunnen op de composthoop. Bagger mag niet op de composthoop of in de groentetuin.

Daarnaast let de Tuincontrolecommissie op de toegankelijkheid van de tuin, rommel op de tuin en de aanwezigheid van tuinnummers. De tuinnummers zijn van groot belang voor hulpdiensten. Heeft u vragen over het onderhoud van uw tuin? U kunt altijd terecht bij een van de leden van de commissie. Stuur een mail naar

tuinthal@gmail.com t.a.v. TCC en zij nemen contact met u op.

TUINCONTROLE FORMULIER van ONS BUITEN
Datum: . . . . . . . . . . . . .
Als er drie nummers met een waarschuwingsteken erachter zijn aangevinkt, is het eindoordeel ‘slecht’. En dient u uw tuin binnen een maand op orde te brengen.
Als u twee keer achter elkaar het eindoordeel ‘slecht’ hebt gekregen, wordt u opgeroepen door het bestuur.
Bij vijf of meer waarschuwingstekens is het eindoordeel ‘zeer slecht’ en zal de tuincontrolecommissie meteen melding doen aan het bestuur.

1. Tuin
0 geen onkruid
0 hier en daar onkruid; wieden
0 inheems/ruig; sterk woekerende onkruiden verwijderen
0 verwilderd; dringend van onkruid ontdoen

2. Heg
0 in orde
0 niet gesnoeid; dus snoeien
0 hoek-heg niet conform de regels; moet 3 meter uit de hoek op 70 cm hoog gesnoeid zijn
0 te breed over pad; snoeien
0 vuil/onkruid onder heg verwijderen
0 sterk verwaarloosd; opknappen conform voorschriften

3. Boomtakken over pad
0 nee
0 ja; snoeien

4. Tuinnummer
0 aanwezig en zichtbaar
0 aanwezig maar slecht te vinden; beter zichtbaar maken
0 afwezig; zichtbaar aanbrengen

5. Rondom huisje
0 n.v.t. (geen huisje)
0 netjes
0 rommelig
0 verwaarloosd; opruimen

6. Veur
0 afwezig; moet worden hersteld bij opzegging tuin
0 netjes
0 begroeid; begroeiing verwijderen
0 er is gebouwd op de veur
0 verwaarloosd; herstellen

7. Sloot
0 schoon
0 begroeid; begroeiing verwijderen

8. Overige opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Eindoordeel
O goed O slecht O matig O zeer slecht; tuin oogt verwaarloosd/ongebruikt