Maak geen rookpluimen

Nu de lente maar niet warm wil worden is het fijn om je op te warmen bij een houtkacheltje. Maar geregeld zien medetuinders en omwonenden zorgwekkende rookpluimen van het complex opstijgen. Ook wordt door flatbewoners geklaagd over stankoverlast.
Wanneer je een vuur in je kachel/vuurkorf/buitenkeuken maakt kijk (of ruik) dan zelf af en toe of de rook geen overlast kan geven: zwarte of bruine rook of de geur van verbrand plastic geeft veel overlast: maak je vuur dan uit. Omdat bij windstilte en mist alle rook tussen bomen, huisjes en de nabijgelegen flatgebouwen blijft hangen is het dringende verzoek om bij deze weersomstandigheden helemaal niet op hout of kolen te stoken.

In de voorjaarsledenvergadering van 2019 is er veel aandacht besteed aan overlast bij vuur stoken. Er werd gewezen op artikel 22 (f.) van het huishoudelijk reglement: het is de leden verboden om: vuilnis, (groen)afval, oogstresten, geverfd of behandeld hout te verbranden of op te stoken in houtkachels, open haarden en/of vuurkorven. Daarnaast is door de voorzitter gemeld dat het verbranden van vuil op de bodem een milieudelict is waarvoor de vereniging een boete krijgt, die verhaald wordt op de overtredende tuinder.
Meld vuile rook/stank per mail aan het bestuur en ga zo mogelijk in gesprek met de veroorzaker om de overlast te stoppen.

Droog (en onbehandeld) hout kan natuurlijk wel gestookt worden. Wanneer de luchttoevoer open staat geeft dit weinig vuile rook en minder stankoverlast.