VAN DE COMMISSIE BOB (Behoud Ons Buiten)


Hier het vervolg van de plannen die de gemeente Leiden heeft. Het gaat om het gebied aan weerszijden van de Willem de Zwijgerlaan tussen de rotonde bij de Kooilaan en de IJsselmeerlaan.

Figuur uit: Park De Zwijger, Leiden / Concept-Gebiedsvisie, oktober 2022.

Ons Buiten en ook de andere organisaties o.a. de korfbalvereniging Pernix zijn nooit geïnformeerd, laat staan dat we konden participeren. Zoals we vorige keer al schreven hebben we ons aangesloten bij het Burgerinitiatief “Heel Noord één tuin”.
Eind februari heeft de commissie BOB ingesproken bij de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. De BOB heeft vooral laten weten dat het niet klopt dat we Ons Buiten niet benaderd is voor participatie (meedenken).
Inhoudelijk over het plan gaat de commissie BOB op dinsdag 7 maart inspreken bij de raadscommissie. De BOB roept op om met zoveel mogelijk tuinders naar het Stadhuis te komen!
We zien de tuinleden graag om 20 uur in het Stadhuis.

Ons Buiten maakt bezwaar dat de Verlengde Kooilaan (nu het Joop Vervoornpad) naar en uit de Merenwijk langs ons tuincomplex gaat lopen. Ook de bussen gaan daar overheen en het laden en lossen voor de nieuwe wijk moet daar plaatsvinden en dan moeten ook de fietsers en
voetgangers er nog een plek krijgen. Nu is het alleen de toegangsweg voor Ons Buiten en de andere organisaties aan het Joop Vervoornpad, het Noorderlicht en Overrhijn.
De hele nieuwe wijk wordt een 30 km zone, maar deze Verlengde Kooilaan (lengte 350 m) wordt een 50 km zone, omdat het een doorgaande weg wordt. Niet alleen Ons Buiten gaat daar overlast van ervaren, maar ook de Kooilaan en de Merenwijk.

Er zijn twee hoogbouwtoren gepland: van 50 meter (16 etages) en 70 meter (23 etages – net zo hoog als de torenflat aan de Noordzijde van Leiderdorp).
En de slagschaduw gaat over tuinen van Ons Buiten en sportvelden vallen.
De 50 m hoge flat komt op de hoek van de IJsselmeerlaan/Joop Vervoornpad en de 70 m hoge flat ter hoogte van Jan Pieterszoon Coenhof / Joop Vervoornpad.
Afgelopen weken had de commissie BOB gesprekken met buurtbewoners, de woningbouwcorporaties Ons Doel, de Sleutels en politieke partijen. Komende tijd volgt nog een gesprek met D66 en een werkbezoek
van de raadscommissie en overleg met de wethouders Terpstra en North.
We zitten niet stil en doen ons best om samen met de andere organisaties het plan in een betere vorm te gieten voor de wijk en Ons Buiten!

We houden u op de hoogte,
Corrie, Malinda, Frans

Uit: Park De Zwijger, Leiden / Concept-Gebiedsvisie, oktober 2022.
Dwarsdoorsnede 1a uit Gebiedsvisie (O/W): hoogbouw van 70 m (22 lagen) en 50 m (16 lagen)
Dwarsdoorsnede 5a uit Gebiedsvisie (N-Z) met hoogbouw van 70 m (22 lagen).