AGENDA

Volgende Tuinmededelingen: 05 maart
Verkoop gasflessen: Zaterdag 20 februari van 10.00-11.00
Water erop: Zaterdag 27 maart
Spreekuur van het bestuur: geen spreekuur tot nader order
Kantine: gesloten tot nader order
Verenigingsgebouw: gesloten tot nader order
Winkel: gesloten tot nader order

CORONA MAATREGELEN

Helaas zijn strengere maatregelen tegen het coronavirus aangekondigd. Ons Buiten volgt hierin de richtlijnen van de overheid.
Voor de komende weken geldt:
 In verband met de avondklok zullen alle hekken een half uur voor de avondklok ingaat sluiten. Vanaf zaterdag 23 januari 2021 dus om 20.30 uur.
 Het verenigingsgebouw, de kantine en de winkel zijn gesloten;
 Het bestuur heeft geen spreekuur;
 U kunt maximaal 1 gast per dag op uw tuin ontvangen (kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee), maar liever niet. Het credo is nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis, vermijd drukte, blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt, was je handen en houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen in de tuinmededelingen.


Zonnebloem met zaden.

BLOEMPOTJES GEZOCHT

Om alle plantjes netjes te kunnen laten groeien en vervoeren hebben we straks heel veel schone kleinere potjes en multipot-trays nodig. Je kan ze nu alvast inleveren bij de kantine in doos of krat. Als het gebouw gesloten is zet je de krat op of onder de bank bij de deur. Zo recyclen we de gebruikte potjes en sparen we kosten.

DE KWEEKCOMMISSIE

De serre van het verenigingsgebouw is in gebruik genomen door een enthousiaste groep mensen om voor de tuinders plantjes te kweken. Het idee is om met een aantal mensen zaadjes op te kweken tot kleine plantjes in de serre van het verenigingsgebouw. Deze zaadjes worden nadat ze zijn uitgekomen verspeend in bakjes en als ze groot genoeg zijn worden ze verkocht in de winkel.
Planten die gekweekt kunnen worden uit biologische zaden zijn bijvoorbeeld spits-, rode-, en groene kool, bloemkool en broccoli, sla en andijvie, bleekselderij , knolselderij, prei, rabarber, komkommerachtigen en tomaten.
Kruiden zoals peterselie, selderij, kervel, dille, basilicum, en vaste bloeiende planten zoals lupine, papaver, stokrozen.
Het lijkt ons ontzettend leuk om met elkaar dit “project” vorm te geven. Meld je aan als je dit leuk lijkt. Er zijn 3-4 vrijwilligers nodig. Wie zich het eerst aanmeldt, kan meedoen.
Aanmelden kan bij Marjavanderkleij@gmail.com of bij Bert: info@odessa.nl
Het plan kan alleen doorgaan als de Corona maatregelen dit toelaten. Er zal conform de maatregelen gewerkt worden.

Kweekbakjes met zaailingen.

DE BOUWCOMMISSIE

Ons Buiten zoekt een nieuw lid voor de bouwcommissie. De taken van de bouwcommissie van Ons Buiten zijn in het kort:
Voor alle bouwplannen (van kippenhok tot luifel) is de tuinder op Ons Buiten verplicht zijn plannen door te spreken met de Bouwcommissie. Zij geeft advies over de bouwplannen. Ze toetst bouwwerken aan de bouwvoorschriften van Ons Buiten, de LBA en de gemeente. De Bouwcommissie helpt ook bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Zo zorgt ze ervoor dat de hele procedure vlot wordt doorlopen en er zo snel mogelijk met de werkzaamheden kan worden begonnen. De Taxatiecommissie is onderdeel van de Bouwcommissie. Zij taxeert de waarde van de opstallen wanneer een tuinder zijn lidmaatschap opzegt (de taxatie is verplicht). Ze doet dit aan de hand van richtlijnen van de LBA en de AVVN.
Denk je dat deze commissie jou op het lijf geschreven is en wil je een keer kennis komen maken met de leden van de bouwcommissie om wat dieper in te gaan op de werkzaamheden, stuur dan een mailtje naar onsbuiteninfo@gmail.com. Voor verdere informatie kan je ook even kijken op:
http://www.onsbuitenleiden.nl/wie-zijn-wij/bcommissies-2/commissies/

Voor een wilgenprieel is geen vergunning nodig.

SNOEIEN


 Zacht fruit kan nu gesnoeid worden, soorten die je kan snoeien
zijn aalbes, appel, kiwi, kruisbes, zwarte bes en frambozen.
 Snoeien kan zolang het overdag niet vriest.
 Herfst dragend fruit zoals frambozen kun je terugsnoeien tot net
boven de grond.
 Zorg voor scherp snoeimateriaal. Dit zorgt voor een mooie
snede waardoor de plant zich sneller kan herstellen.
 Februari is tevens een goede maand om snoeischaren en ander
tuingereedschap te reinigen of te herstellen.

TAKKEN SNIPPEREN OP WEST


Vanaf vrijdag 19 februari tot 8 maart kunnen tuinders hun coniferen/naaldhouttakken langs de oever tegenover het fietsenhok en hun
loofhouttakken (eiken, ooft, wilgen, kastanje, linde enz.) op het plein naast het verenigingsgebouw voor de tijdelijke afrastering leggen. Zo heeft iedereen twee weken om de takken gespreid te komen brengen.
In de tweede week van maart wordt er gesnipperd. De snippers worden nabij het wilgenprieel gestort. Ook hier weer: denk aan uw gezondheid en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

VERZEKERING

Bij tuinvereniging Ons Buiten bestaat geen collectieve verzekering. Leden met een huisje moeten zelf een verzekering regelen. Het is zeer belangrijk dat schade door brand is verzekerd. Herbouwen is niet verplicht maar opruimen wel: met name het afvoeren van het puin is erg kostbaar. Een tuinhuisje verzekeren kan bij: Zichtadviseurs.nl, Teeuwenverzekeringen.nl, Europesche.nl, Sjaardemaverzekeringen.nl of bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. De premies zijn ongeveer 85 euro per jaar.

De veur en de sloot

DE VEUR
Tijdens rondje van het bestuur over de tuinen viel op dat niet alle veurs er netjes bij lagen. De veur moet vrij zijn van begroeiing. Daarnaast moet de veur goed toegankelijk zijn en niet belemmerd door hekwerken en/of bouwsels. Het doel van de veur is een goede waterafvoer van elke tuin.
Elk lid is verantwoordelijk voor de rechter veur. Ondanks dat de verantwoordelijkheid voor een goed onderhouden veur bij één tuinder van de aangrenzende tuinen ligt, is het best een goed idee om hier samen met de buren mee aan de slag te gaan en over het onderhoud van de veur gezamenlijk goede afspraken te maken!

DE SLOOT
Ook de sloot moet onderhouden worden door de tuinders. – De sloot is vrij van drijfvuil of afval; – De sloot staat niet te vol met waterplanten en heeft niet te veel planten langs de oevers: – Sloten die smaller zijn dan 2 meter moeten volledig worden vrijgemaakt van waterplanten. – Bij sloten breder dan 2 meter mag aan elke zijde 1/10 van de breedte van de sloot (waterbreedte) aan planten blijven staan. Dus in een 4 meter brede sloot mag aan beide kanten 40cm blijven staan (gedurende het jaar door mag er natuurlijk meer blijven staan); – De walkanten zijn in goede staat en de beschoeiingen zijn goed onderhouden; – De bomen, planten en takken boven het wateroppervlak zijn gesnoeid, ten minste tot 4,0 meter boven de waterlijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor treurwilgen. Als de takken in het water hangen moeten deze worden opgesnoeid.
Voor meer informatie:
http://www.onsbuitenleiden.nl/tuinieren/de-sloot-hoort-bij-de-tuin/

Hoge overhangende takken mogen blijven

Wintersluiting tuincomplex

Borden1

Op zondag 25 oktober 2020  begint het winterseizoen op Ons Buiten. Het Gammahek wordt voor de hele winter afgesloten. Het  IJsselmeerhek en het Marnixhek gaan om 18.00 uur dicht en het hoofdhek sluit om 22.00 uur. De hekken bij de Marnixstraat en aan de IJselmeerkant gaan om 18 uur dicht. Het hoofdhek gaat om 22 uur op slot. Zorg dat u op tijd buiten bent. Na 22 uur is aanwezigheid binnen de hekken alleen toegestaan voor de wachtlopers die dienst hebben die avond. Het bestuur heeft tot deze maatregel besloten om het aantal inbraken en insluipingen terug te brengen EN om het illegaal wonen op het complex tijdens de winterperiode onmogelijk te maken. ’s Morgens om 7 uur gaat het hoofdhek weer open, de andere twee hekken gaan om 9 uur weer open.

Als het water er weer opgaat dan gaan de hekken ook weer dag en nacht open.

REGELS SLUITING HEKKEN IN HET WINTERSEIZOEN op Ons Buiten

Het tuincomplex Ons Buiten heeft 4 toegangshekken.

In het winterseizoen als het water wordt afgesloten, tussen ± 2 november en 1 april, gaan de toegangshekken op slot.

  1. Het Hoofdhek bij het verenigingsgebouw gaat tussen 22.00 uur en 7.00 uur dicht.
  2. Het Gammahek gaat het hele winterseizoen op slot.
  3. Het IJsselmeerlaanhek bij het bruggetje is overdag open, en gaat tussen 18.00 uur en 9.00 uur op slot.
  4. Het Marnixhek is overdag open, en gaat tussen 18.00 uur en 9.00 uur op slot.

Inspraak Stadstuinieren in Leiden

Dit bericht is overgenomen uit de gemeenteberichten.

Samen tuinieren is gezellig en ontspannend, vaak goed voor de natuur en gezond. In Leiden zijn verschillende locaties, verspreid door de stad, waar enthousiast samen getuinierd wordt. Denk aan schooltuinen, buurttuinen of tuinderijen. We noemen deze verschillende tuinen stadstuinen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie Stadstuinieren vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Visie Stadstuinieren

In de visie Stadstuinieren die op 6 oktober door het college is vastgesteld wordt de meerwaarde van stadstuinieren beschreven. Er wordt ingegaan op de bestaande tuinen en op de mogelijkheden voor nieuwe tuinen. Van kleine straattuintjes tot volkstuinen. Ook wordt aandacht besteed aan schooltuinen en eetbare schoolpleinen. De visie is nodig omdat de gemeente stadstuinieren wil bevorderen en faciliteren. De ruimte in de stad is beperkt. Door er slim mee om te gaan is er ruimte genoeg om samen te tuinieren in Leiden. Zo kunnen in de toekomst nog meer Leidenaren in stadstuinen aan de slag.

Ter inzage

De visie Stadstuinieren van de gemeente Leiden is vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Van 9 oktober  tot 21 november kunt u reageren via www.leiden.nl/inspraak.
(Het zaaknummer dat bij een reactie vermeld moet worden is: Z/20/1578653)

Ter inspiratie is hier nog een artikel over stadslandbouw (rustige en groene plekken in de stad, waar mensen lekker in het groen bezig kunnen zijn) link: naturetoday.com .

Het groen in Leiden op de website www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/