TUINWINKEL IS ZATERDAG 17 DECEMBER OPEN

Eindejaar aanbieding tuinwinkel: het aardehok moet leeg:

-Tuinaarde 10 zakken voor € 15,00
– Potgrond 10 zakken voor € 25,00
– Zaaigrond, Turfmolm, Tuinturf, compost, zand en grind 10% korting
Doe er uw voordeel mee!

De winkel is geopend van  9.30-10.30 uur. U kunt niet pinnen. Graag gepast betalen.
Helaas is de bezorgdienst gestopt. Er wordt niets gereserveerd.

AGENDA

 

Zaterdag 17 december       Spreekuur bestuur van 10 tot 12 uur.
Zaterdag 17 december        Tuinwinkel geopend van 9.30 tot 10.30 uur.

Zaterdag 17 december is het verenigingsgebouw geopend van 9.00 tot 12.30 uur!!

 

Sint-Kerst-Snuffelmarkt op zondag 27 november

Op zondag 27 november houdt tuinvereninging Ons Buiten weer een gezellige Sint-Kerst-Snuffelmarkt in haar verenigingsgebouw aan het Joop Vervoornpad 16 te Leiden. Op de snuffelmarkt worden o.a. leuke curiosa, kleding, speelgoed, zaden, boeken, speelgoed, puzzels, spellen en kerstartikelen aangeboden.

De markt is open van 10-14 uur.

 

snuffelmarkt

Een buurttuin, iets voor jou?

Foto Robert Steenbergen

De buurttuinen gezien vanaf het hoofdpad.

Altijd al willen kijken of tuinieren iets voor jou is? Wil je graag je eigen groente kweken zodat je weet wat er in zit (of juist wat er niet in zit)? Na een succesvolle start van de Buurttuinen in 2016, gaan we vol enthousiasme 2017 in. Veel tuinders hebben het zo naar hun zin, dat ze voor nog een jaartje bijtekenen. Maar er zijn natuurlijk altijd een paar afvallers en die tuinen zijn vrijgekomen voor nieuwe beginnende tuinders. Een buurttuin is ongeveer 35 m2 groot; er is een kist voor gereedschap en de kosten zijn € 100,- per jaar (excl.borg).

Meer weten? Kijk op www.onsbuitenleiden.nl/buurttuinen of stuur een mail naar buurttuinenonsbuiten@gmail.com

Tuinwinkel

De tuinwinkel is aanstaande zaterdag 19 november geopend van 9.30-10.30 uur.

Wij hebben vetbollen en potten vogelpindakaas in de aanbieding.

Vetbollen: 5 voor € 1,00

Vogelpindakaas: pot met houder € 2,75

Alleen een pot met vogelpindakaas € 1,50

De zadengidsen van de firma van der Wal zijn dan weer af te halen. Bij de zadengidsen zit een blanco bestelformulier. Het is de bedoeling dat de tuinders zelf de zaden gaan bestellen en dit thuis laten afleveren.

De winkel zal volgend jaar geen pootaardappelen meer verkopen. U kunt deze ook bij de firma van der Wal bestellen.

 

 

tuinwinkelcommissie

VAN DE TUINWINKEL

In het winterseizoen is de tuinwinkel van 9.30-10.30 uur  geopend op de volgende data:  5 en 19 november, 10 en 17 december.
Op zaterdag 5 november in aanbieding:  voer voor de vogeltjes.

Vetbollen: 5 voor € 1,00

Vogelpindakaas: pot met houder € 2,75

Alleen een pot met vogelpindakaas € 1,50

 

 

Tevens willen wij u hierbij op de hoogte brengen dat Sandor, Liane en Bram met ingang van 1 januari 2017 gaan stoppen in de tuinwinkel. Wij hebben jaren met veel plezier voor u klaar gestaan en hopen dat eventuele opvolgers ditzelfde gaan doen.

Niet SPITTEN maar WOELEN

Dit bericht is overgenomen van de website van de stichting stadstuinen Leiden:

Volgens de theorie van de biologische moestuin mogen we niet spitten omdat dat niet goed is voor het bodemleven. Spitten kan ook slecht zijn voor de rug maar dat geheel terzijde. Toch blijven we het doen, het ziet er goed uit en de grond wordt er luchtig van. Maar er is een alternatief voor de schop en dat is de woelvork, ook wel woelriek of grelinette genoemd. Onder andere Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, adviseert om de tuin één keer grondig om te spitten en daarna alleen nog maar de woelvork te gebruiken.

De woelvork heeft een aantal voordelen:

  • de grond wordt gebroken en wordt luchtig;
  • de bovenste grondlaag wordt niet ondergraven waardoor aerobe bacteriën en schimmels zouden afsterven;
  • onkruidzaden, die soms al jaren onder de grond liggen te wachten op licht, blijven ondergronds;
  • wanneer je eerst mest of compost aanbrengt en daarna de woelvork gebruikt, worden mest en compost vermengd met de grond;
  • het ontwerp van de woelvork is ergonomisch, de rug wordt minder belast.

De woelvork wordt als volgt gebruikt. Zet de woelvork loodrecht op de grond en ga op de onderste dwarsbalk staan waardoor de tanden in de grond dringen. Zet een pas achteruit en trek de woelvork naar je toe tot die in een hoek van 60 tot 45 graden staat, niet lager. Extra schudden met de woelriek mag, maar het hoeft niet. Je werkt achteruit waardoor je niet op je pas gewoelde grond hoeft te staan. Na het toepassen van de woelvork is de grond meteen klaar voor gebruik.

Wie benieuwd is naar de ervaringen met een woelvork zal op excursie moeten naar de Stadstuinen in park Matillo.

De sloot hoort bij de tuin

Voor goed waterbeheer is het van belang dat alle sloten (ook wel watergangen genoemd) goed worden onderhouden. Ze worden namelijk gebruikt voor de afvoer van water (in perioden met veel regen) en voor de aanvoer ervan (in droge tijden). Elk jaar controleert het hoogheemraadschap Rijnland of de watergangen en hun oevers goed zijn onderhouden (de zgn schouw).
Als we niets doen…: Ingetrapte oevers, teveel waterplanten, ingevallen blad en overhangende begroeiing… Als we watergangen niet onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht. Naast problemen met het watersysteem geeft dat ook andere problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg.

Wie is verantwoordelijk?
Op Ons Buiten zijn de gebruikers verantwoordelijk voor het onderhoud (met uitzondering van de sloot langs het Vervoornpad. Alle tuinen hebben een ontvangstplicht voor het slootvuil (onder andere overtollige waterplanten, takken en bagger).

Wat moet je doen?
– het verwijderen van (overtollige) waterplanten
– het verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren
– het verwijderen van overhangende takken (ook langs het Vervoornpad)
– gezonken voorwerpen, stammen, stokken die de waterafvoer hinderen;

De schouw is dit jaar op 1 november.
Leden moeten vóór 20 oktober de sloot op orde hebben.

 

Snipperen takken op 29/10 (WEST)

Komend weekend wordt het goed tuinweer. Een goede gelegenheid om struiken en bomen te snoeien. Want zaterdag 29 oktober komt de hakselaar op de Westkant. U kunt uw takken naar twee plaatsen brengen op de parkeerplaats tegenover het Gymnasium op de plek die afgezet is met rood-witte linten. En ook tegenover de fietsenstalling van de buurttuinen. U kunt de takken brengen vanaf vrijdag 16.00 uur tot zaterdag ochtend 10 uur (bij de fietsenstalling kan dit tot 12.00 uur).

Hulp is welkom!!

Het is alleen toegestaan om takken te brengen: dus geen oogstresten, maaisel, planken, meubels, keukenkastjes of andere voorwerpen. Maaisel en oogstresten kunt u op uw tuin composteren. De overige zaken moet u zelf naar de milieustraat brengen.