Gezonde bodem – deel 3 –

Een molshoop draagt bij aan een luchtige bodem

de waterhuishouding van de bodem
In een grillig klimaat is de waterhuishouding ontzettend belangrijk. Het ene jaar hebben we langdurige droogte met hevige plensbuien en het andere jaar hebben we langdurige regen. We maken ons zorgen over de hoogte van het grondwater en tegelijkertijd moeten we overtollig water kunnen afvoeren als de tuin dreigt te overstromen. Waterreservoirs zoals regentonnen en vijver(tje)s zien we volop in onze tuinen en zolang er in droge zomers geen verbod is, kunnen we water voor de planten uit de sloot halen.
Toch is er een eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat je niet met water hoeft te sjouwen en je je ook niet druk hoeft te maken over wateroverlast. De bodem kan namelijk de eigen waterhuishouding reguleren als er een vochtbuffer is. Een humuslaag op de bodem is zo’n goede buffer. De planten zijn dan niet afhankelijk van de mens en putten uit de vochtvoorraad die in de humuslaag zit. Bovendien heeft een biologisch actieve bodem, noodzakelijk voor de groei en bloei van planten, humus nodig.
Humus ontstaat door de activiteit van de organismen op en in de bodem. Het is het totaal van dood organisch materiaal in de bodem. Afgebroken en verteerde organische stoffen die zich met de minerale bodem vermengen hebben een vruchtbare bodem als resultaat. De humuslaag bepaalt in hoge mate de vruchtbaarheid van de bodem. Je kunt de humuslaag vergroten door veel organisch materiaal toe te voegen zoals compost en groenbemesters die je onder de grond werkt zodra ze zijn afgestorven. De
bodem is dus blij met een luie tuinder: de oogstresten, afstervende plantendelen en bladeren die je in de herfst laat liggen, vormt het bodemleven allemaal om tot humus en daar hoef je helemaal niets voor te
doen! Humus is de doorslaggevende factor voor de stabiliteit van de bodemstructuur. Zonder humus is er geen leven in de bodem mogelijk.

Courgette tussen stro

Wist je dat:

 • het organisch materiaal bestaat uit 10% plantenwortels, 5% bodemleven en 85% afgestorven organisch materiaal (= humus)?
 • het bodemleven bestaat uit 40% bacteriën en straalschimmels, 40% schimmels en algen, 12% regenwormen en 8% overige diertjes?
 • in de ruimte met de meeste wortelvorming, dus een kruimelige bodem, organisch materiaal wordt afgebroken en tot humus gevormd, door o.a. bacteriën, schimmels, regenwormen, slakken, pissebedden, kevers, mijten en insectenlarven?
 • humus in de kleibodem, zoals op Ons Buiten, bijdraagt aan een grotere porositeit en daarmee aan een betere luchtigheid en opwarming?
 • er twee soorten humus zijn, namelijk voedingshumus en bestendige humus?
 • voedingshumus uit plantenresten van kruidachtige, zachte en niet verhoute plantenresten bestaat die snel door bodemorganismen worden afgebroken en een goede voedingsbron zijn voor het bodemleven?
 • bestendige humus het slecht afbreekbare materiaal is van houtachtige bestanddelen die veel cellulose of lignine bevatten en daarom langzaam worden afgebroken?
 • De stabiele bodemkruimels van de bestendige humus goed zijn voor de biologische activiteit van de bodem en habitat voor veel microben?
 • de kleur van de bodem de hoeveelheid humus die hij bevat verraadt? Hoe donkerder de bodem hoe meer humus hij bevat.
 • je de hoeveelheid humus kunt aflezen aan de hand van een molshoop omdat mollen aarde uit diepere grondlagen naar boven brengen?

  Commissie Natuurlijk Tuinieren
Een vijvertje in de tuin zorgt voor waterberging bij plensbuien

Zomerboekentip

Zomerboekentip


Zomerboekentip voor grage lezers van non-fictie
Een vlecht van heilig gras van Robin Wall Kimmerer. Een boek waar je blij van wordt in een tijd waarin de ene (klimaat)ramp de andere opvolgt omdat het laat zien hoe het anders kan. Robin Wall Kimmerer is o.a. indiaanse, moeder, wetenschapper en ecoloog en verbindt de inheemse wijsheid met wetenschappelijke kennis. Dat levert een boek op met moeder-
(aarde)-aangelegenheden die er toe doen en heel veel wijsheid bij het verbinden van alles in hoe te leven: het gaat niet om wat we doen maar om wie we zijn.
Een vlecht van heilig gras is een pleidooi voor een andere relatie met de natuur. De inheemse manier kan ons tot voorbeeld zijn. Wat een andere kijk op de natuur! Eén van eerbied en ontzag voor alle geschenken, voor alle kennis van bomen, planten, dieren en van het besef van onze afhankelijkheid van de natuur, van dankbaarheid, van nemen op een duurzame manier, van verantwoordelijkheid en daarmee ook herstel.
Kimmerer beschrijft hoe lichaam, geest en verstand verbonden zijn met alles om ons heen. Het resultaat is een concrete en wijze wegwijzer vanuit de inheemse wereld die met beide benen in ‘de rest van de wereld’ staat. Het is van binnenuit geschreven, overtuigend en geloofwaardig, inspirerend ook. Ze leeft wat ze schrijft en beoogt.

Tip: Als je lid bent van de bibliotheek kun je het boek digitaal lezen.

Commissie Natuurlijk Tuinieren

Zomerstop

Vanaf zaterdag 22 juli 2023 tot en met zaterdag 12 augustus 2023 is er een
zomerstop. Het bestuur heeft in die periode geen spreekuur. Ook de
kantine is dan gesloten.
De Tuinwinkel is in die periode wel op zaterdag open, maar alleen van 10
tot 11 uur.

Gezonde bodem – deel 2

Wat is een gezonde bodem?

Terwijl we ons als tuinders vooral bezig houden met alles wat er boven de grond gebeurt, ontdekken we steeds meer het belang van de bodem waarop onze planten bloeien en groeien. We verzorgen onze planten, geven ze water als ze dorst hebben en halen verstikkend onkruid weg zodat ze de ruimte hebben om te groeien. Al met al een hele klus. Als dank krijg je een bloeiende tuin of een rijke oogst.

Wij eten groenten. Groenten halen op hun beurt hun voeding uit de bodem. Maar wat krijgt de bodem daar eigenlijk voor terug? Hoe voorkomen we dat de  bodem uitgeput raakt? Het blijkt een kwestie van geven en nemen met vier kernpunten:

1. de bodemstructuur (zie hieronder),
2. de waterhuishouding (deel 3)
3. de voedingswaarde/ bodemvruchtbaarheid (deel 3, 4)
4. het bodemleven/ het bodemvoedselweb (deel 4, 5).

Ze zijn alle vier essentieel voor een goede ontwikkeling van de planten.

1. Wat is een goede bodemstructuur?

De structuur van de bodem betreft de verhouding tussen lucht, water, mineralen en organisch materiaal. De structuur van de bodem gaat over dichtheid en doorlatendheid. De structuur bepaalt hoeveel water en lucht een bodem kan bevatten. In grote poriën van de bodem zit lucht, in de kleine zit water. De structuur beïnvloedt welke beestjes er in de bodem kunnen leven dus hoeveel biodiversiteit er in de bodem zit. Hoe meer biodiversiteit, hoe minder ziekten en plagen.

Een gezonde bodem heeft een open structuur. Bij een slechte bodemstructuur (bijvoorbeeld door zware regen op kale grond) ontstaan verschillende problemen. Water zakt niet weg en blijft staan. Er is geen zuurstofverversing, de bodem wordt ‘anaeroob’ en nuttige micro-organismen sterven. Bij een slechte bodemstructuur zijn schadelijke organismen (zoals de worteletende aaltjes) in het voordeel ten opzichte van hun natuurlijke bestrijders (zoals roofaaltjes). Natuurlijke bestrijders zijn namelijk groter en hebben een meer poreuze bodem nodig. Veel mensen denken onterecht dat je structuur creëert door te ploegen, te spitten of te frezen. Dat is onjuist, maar hoe ontstaat een goede bodemstructuur dan wel?

Een goede kruimelstructuur ontstaat als volgt: op de aarde blijft water liggen, waarin algen groeien. Zij voegen biomassa toe waardoor er voedsel ontstaat voor bacteriën. Bacteriën produceren een slijmlaag (biofilm) waarmee ze zich aan de bodemdeeltjes hechten en waarmee de bodemdeeltjes aan elkaar hechten. Planten produceren biomassa, waarmee ze het bodemvoedselweb van energie voorzien. Schimmeldraden kunnen dan tussen de bodemdeeltjes groeien en rijgen deze aan elkaar tot kruimels. Vervolgens bewegen wormen zich door de bodem en produceren mineralen en organische stof (humus). Samen met gravers zoals mollen vormen zij gangenstelsels waardoor lucht en water de bodem binnenkomen.

Een optimale kruimelstructuur in de bodem maakt de bodem vruchtbaar. Een kruimelige structuur van de grond bevat lucht waardoor planten goed kunnen wortelen en een uitgebreid wortelstelsel opbouwen. Een plant met een goed wortelstelsel staat stevig en neemt voldoende voedingsstoffen en water uit de bodem op. Pas dan kan een plant zich goed ontwikkelen, groeien en bloeien. Bovendien zorgt een kruimelige structuur ervoor dat de bodem niet dichtslaat en dat overtollig water gemakkelijk weg kan.

Kleigrond, zoals we die op Ons Buiten hebben, is de ‘moeilijkste’ grondsoort. De kleine kleideeltjes binden voedingsstoffen en water goed en bevatten veel voedingswaarde en nutriënten. Maar een kleibodem is snel verzadigd met water en warmt langzaam op. Omdat een kleibodem heel compact is nemen de planten moeilijk voeding op. Kleigrond is lastig te bewerken omdat de bodem gemakkelijk dichtslibt en zich snel verdicht.  Bij zware kleibodems verbeter je de luchtigheid en waterdoorlatendheid door zand of compost toe te voegen.

In deel 3 van deze serie bespreken we het effect van een goede waterhuishouding van de bodem en de betekenis van humus voor een gezonde (klei)bodem.

Wist je dat:
– meer dan 90% van de wereldwijde voedselproductie direct afhankelijk is van de bodem?
– de vorming van een centimeter nieuwe bodem gemiddeld honderd jaar duurt?
– een vruchtbare bodem uit 45% minerale deeltjes bestaat, uit 25% water, 25% lucht en 5% organisch materiaal?

Foto’s: Anne Marie van Dam en Caroline de Vlaam
Foto’s: Anne Marie van Dam en Caroline de Vlaam

Tel de Libel!


Tel de Libel! Doe mee met de Landelijke Libellentelling (zie ook: www.vlinderstichting.nl/libellentelling)

Wanneer is de telling en hoe vaak moet je tellen?

De libellentelling 2023 start op vrijdag 9 juni tot en met zondag 11 juni.

Elke telling wordt op prijs gesteld. Je mag dus zo vaak tellen als je wilt! Eén keer tellen is al voldoende om mee te doen. Maar je kan ook 2, 3 of 10 keer tellen in je tuin. Ook nul libellen in de tuin telt als een telling.

Waarom moet je tellen?

Nederland is een echt libellenland: er komen hier ongeveer 65 soorten libellen voor. Door het verdwijnen van natuur, klimaatverandering en watervervuiling staan veel libellensoorten onder druk. Tijdens de Libellentelling peilen we hoe het gaat met de verschillende soorten in onze tuinen.

Telling doorgeven

Jouw resultaten kan je doorgeven via tuintelling.nl. Zodra het evenement live gaat, kan je hier jouw telling(en) doorgeven.

Hoe gaat de Libellentelling in zijn werk?

 • Kies een zonnig moment, want dan laten de meeste libellen zich zien.
 • Ga bij de vijver zitten en noteer gedurende 15 minuten alle libellen die je ziet.
 • Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan kan het zijn dat je libellen twee keer telt. Geef dus alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Voorbeeld: je ziet eerst 3 watersnuffels tegelijk. Tien minuten later zijn er weer 2 watersnuffels. Dan geef je door: 3 watersnuffels.

Zie je later op de dag of op een van de andere teldagen weer libellen? Dan kan je die doorgeven via een nieuwe telling.

Geen vijver in je tuin, maar wel libellen? Als je bij water in de buurt woont, willen libellen die daar vliegen ook je tuin wel eens bezoeken. Deze libellen tellen ook mee voor de Libellentelling. Zolang ze maar in jouw tuin zitten.

Tuintelling: https://www.tuintelling.nl/soortenboek/libellen

DE BIODIVERSITEITCOMMISSIE

Gezonde bodem – deel 1 –

tuinieren in een veranderend klimaat

De natuur hergebruikt alles. Al bijna vier miljard jaar bloeien er bloemen, groeien er planten en bomen zonder één druppeltje roundup of ander gif en andere eindige grondstoffen. Daar kan de mens veel van leren. De energie voor al dat leven komt van de zon. Planten nemen zonlicht op en bouwen er complexe moleculen, suikers en eiwitten van. Hoe doen ze dat? Ze hebben in ieder geval koolstof, zuurstof, stikstof en kalium nodig om het zonlicht om te zetten. In een gezonde bodem zijn deze grondstoffen voldoende beschikbaar dankzij ontelbare wezentjes zoals wormen, pissebedden, duizendpoten, maden, mijten, springstaarten, schimmels en bacteriën. Zij breken namelijk bladeren, twijgjes, takken, poep, dode dieren, en alles wat maar organisch is, af, waarbij de voedingsstoffen vrijkomen die erin opgeslagen liggen. De planten slaan deze voedingsstoffen op om van het zonlicht suikers en eiwitten te maken.

Koolstof, een element dat planten nodig hebben, speelt een belangrijke rol in de klimaatverandering. Omdat het veenmoeras veel koolstof vasthoudt in de bodem is het gebruik van turf, afgegraven veenmoeras, een groot probleem. Bescherming van het veenmoeras gaat klimaatverandering tegen. Ook in jouw tuin kun je koolstof vasthouden door zoveel mogelijk organische stof te produceren. Dat is meteen goed voor je groenten en je bloemen. Je kunt bijvoorbeeld een boom planten omdat een nieuwe boom elk jaar, al groeiend, koolstof opslaat. De koolstof blijft in de boom tot hij doodgaat of omgehakt wordt. We hebben niet allemaal ruimte voor een boom maar je kunt er vanuit gaan dat hoe meer vegetatie je hebt, des te meer koolstof je opslaat. Kale aarde neemt dus geen koolstof op, droogt bovendien snel uit en de voedingsstoffen in de bodem verdwijnen als de bodem bloot ligt. Je kunt ook koolstof opslaan door zelfgemaakte compost, mulch of houtskool aan de grond toe te voegen. De bodem wordt er rijker, donkerder en gezonder van, waardoor het de wormen en ander bodemleven goed gaat, de grond beter afwatert en de planten sneller groeien. Planten die groeien slaan meer koolstof op en hoe meer plantaardig materiaal je in de tuin hebt, des te meer insecten, vogels en wilde dieren je lokt zodat plantenziektes minder kansen krijgen.

Deel 2 van de serie over de bodem gaat over een gezonde bodem.
Wist je dat:
– er in één handvol (gezonde) bodem meer leven is dan er mensen zijn op aarde?
– de bodem voor ongeveer 45% uit minerale deeltjes (ontstaan uit gesteente) en voor de helft uit lucht en water bestaat?
– de overige 5% levende en afgestorven planten en dieren zijn, de zogenaamde organische bestanddelen, dus de humus?
– de wijze waarop deze bestanddelen op elkaar inwerken de eigenschappen van de bodem volledig kan veranderen en grote invloed heeft op de vruchtbaarheid van de bodem?
– dit daarom het belangrijkste kenmerk van de bodem is?
– er in de bodem voortdurend veranderingsprocessen plaatsvinden?
– temperatuur en regen processen in de bodem bevorderen waarbij voedingsstoffen vrijkomen of juist gebonden worden?
– dieren, bacteriën en schimmels stoffen in de bodem transformeren, afbreken en de manier beïnvloeden waarop de planten op elkaar kunnen inwerken?
– groeiende planten (in lente en zomer) en afstervende planten (in herfst en winter) humus leveren en met hun wortels de bodemeigenschappen veranderen?
– je daarom afstervende planten in herfst en winter beter kunt laten staan zodat ze het bodemleven voeden?​

Commissie Natuurlijk Tuinieren

E-mail: natuurlijktuinieren@onsbuitenleiden.nl

Op kale grond heeft het bodemleven niets te eten

atuurlijk Tuinieren natuurlijktuinieren@onsbuitenleiden.nl

Oproep deelnemers Open Tuinen Weekend


Op 17 en 18 juni 2023 wordt het landelijk georganiseerde Groei & Bloei OPW (Open Tuinen Weekend) gehouden. Dit jaar doet de afdeling Leiden e.o. ook weer mee. Om het te laten slagen hebben we uw hulp nodig. Heeft u een leuke tuin, groot of klein, en wilt u deze openstellen voor bezoekers op zaterdag 17 en/ of zondag 18 juni laat het ons dan weten. Stuur een e-mail, bij voorkeur met een foto van de tuin, naar info@leiden.groei.nl met daarbij de locatie en de openingstijden.
Groei & Bloei zorgt in juni voor promotie en publiceert de lijst met te bezoeken tuinen via de Nieuwsbrief en de website.

Een buurttuin is ook een tuin!

PLANT VAN DE MAAND

PLANT VAN DE MAAND – ONZE NATIONALE BLOEM


Madeliefje – Meizoentje – Bellis Perennis

Zondag 4 juni werd het madeliefje uitgeroepen tot nationale bloem bij het radioprogramma Vroege Vogels. Daarom zetten we haar in deze tuinmededelingen voor de tweede keer als plant van de maand in het zonnetje!
Wie kent haar niet: de madelief? Tot vreugde of verdriet van de tuinder staat het meizoentje graag in het gazon. Onder de heg doet ze het ook goed. Zolang ze voldoende zon krijgt, bloeit ze in mei en juni. Het is een overblijvend kruid en je kunt het dus eten. De jonge groene blaadjes passen in een salade net als de bloemen. Wacht niet te lang want geopende bloemen smaken bitter. Van de bloemknoppen kun je kappertjes maken.
Wat veel mensen niet weten, is dat het madeliefje tot dezelfde familie behoort als de paardenbloem: de composieten (Asteraceae). En dit is een heel bijzondere familie die ook wel samengesteldbloemigen wordt genoemd. De planten uit deze familie hebben namelijk heel veel kleine bloemetjes in een bloemhoofd. De bloem van het madeliefje ziet eruit als een bloem, maar eigenlijk zijn het meer dan 100 kleine bloemetjes bij elkaar. Je kunt dat goed zien als zo’n ‘bloem’ uitgebloeid is. Op de bloembodem staan de zaden op de plekken waar eerst de bloemetjes stonden!
Honingbijen, solitaire bijen, zoals de Grasbij en het Roodgatje en een enkele hommel bezoeken de madelief die nectar en stuifmeel biedt. Dus als je de vogels en insecten wilt steunen kun je proberen meer madeliefjes in je tuin te krijgen. Voor degenen die van kort gras houden zal dat gemakkelijker zijn omdat juist het madeliefje van kort gras houdt. Nadeel is dat kort gras slecht tegen droogte kan en ook minder goed veel regen kan opnemen.


Commissie Natuurlijk Tuinieren

Bellis Perennis
Meizoentje