WEZEN VAN DE MAAND


Deze keer geen plant van de maand maar een bijzonder levend wezen dat op elke tuin te vinden is. Zowel vrouwelijke als mannelijke exemplaren waren in onze tuinen rond en doen het beiden even goed zolang we goed voor hen zorgen. Wat hebben ze nodig behalve water, zonlicht en gezonde voeding?
Een tuin waarin ze zichzelf kunnen uitleven. Een vereniging waar ze zich thuis voelen. Een tuinvereniging zoals Ons Buiten waarin al deze mooie wezens van harte welkom zijn. Waarin we elkaar ondersteunen en aanmoedigen als het even tegenzit. Waarin we met elkaar zorgen voor alles wat leeft, onder de grond, op de grond en boven de grond.
De commissie natuurlijk tuinieren wenst alle tuinders een vreedzaam, gemoedelijk en fijn tuinjaar waarin iedereen gehoord en gezien wordt én de ander hoort en ziet. We willen graag bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Boven de grond en onder de grond. Een omgeving creëren die alle tuinders het gevoel geeft erbij te horen en deel te zijn van een groter verband dat verder gaat dan de eigen tuin.
We kunnen dat niet alleen en willen dat graag samendoen. We hopen dat we jullie allemaal in het nieuwe jaar mogen ontmoeten met vragen, ideeën en suggesties zodat we ons in het natuurlijk tuinieren nog meer met elkaar en met alles wat er in onze tuinen leeft verbonden voelen.


Commissie Natuurlijk Tuinieren
natuurlijktuinieren@onsbuitenleiden.nl

Sneeuw in de tuin